BAUTECH BAUMEX® SMART 3D

BAUTECH BAUMEX® SMART 3D jest nowatorskim włóknem syntetycznym wykonanym z nowego, odpornego i wytrzymałego materiału polimerowego. Pełniąc rolę podstawowego zbrojenia konstrukcyjnego zastępuje tradycyjne zbrojenie siatkowe i stalowe włókna zbrojeniowe oraz wzmacnia strukturę betonu. Unikalny kształt w połączeniu z powłoką SMART 3D zapewniają doskonałe, przestrzenne rozmieszczenie włókien w betonie oraz ich efektywne zakotwienie. Konstrukcyjne makrowłókna polimerowe tworzą potężną strukturę zbrojącą, która działa wielokierunkowo i równomiernie na mieszankę betonową.

Cechy Produktu

 • Doskonałe zakotwienie włókien w matrycy betonów dzięki wyjątkowej i innowacyjnej konstrukcji włókna.
 • Podwójne działanie – zapewnienie nośności konstrukcji i zabezpieczenie przed tworzeniem się rys.
 • Bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie i sztywność w połączeniu z lekkością i plastycznością czynią włókna BAUTECH BAUMEX® SMART 3D wyjątkowo efektywnymi.
 • Dzięki łatwości rozprowadzania eliminują powstawanie tzw. „jeży” i zapewniają jednorodną, trójwymiarową strukturę
 • Właściwości włókien pozostają niezmienione nawet w przypadku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych. ­
 • Bardzo wysoka ekonomiczność dzięki możliwości zmniejszenia grubości płyty betonowej, małemu dozowaniu oraz niskim kosztom wbudowania, transportu i składowania.
 • Bardzo wysoka odporność chemiczna włókien na utlenianie i korozję spowodowaną chlorkami, siarczanami, pleśnią, rdzą, itp., szczególnie w środowiskach agresywnych wywołanych bliskością wody morskiej, wpływami atmosfery wielkoprzemysłowej.
 • Nie wywołują zakłóceń magnetycznych, dzięki temu szczególnie przydatne np. w konstrukcjach związanych z budownictwem szpitalnym lub magazynach z automatycznym składowaniem towarów.

Zastosowanie

 • Do wykonywania betonów kompozytowych.
 • Do zbrojenia posadzek przemysłowych.
 • Do zbrojenia zewnętrznych nawierzchni betonowych takich jak: place składowe i kontenerowe, parkingi, strefy załadunkowe, składowiska i suszarnie odpadów, drogi betonowe.
 • Jako zbrojenie hybrydowe oraz dodatek przeciwskurczowy do betonów konstrukcyjnych
 • Do zbrojenia elementów niekonstrukcyjnych takich jak: nadbetony stropów prefabrykowanych, podbudowy itp.
 • Zastępuje tradycyjne zbrojenie włóknami stalowymi i siatkami.
 • Dodane do mieszanki betonowej pełnią rolę zbrojenia zmniejszającego skurcz plastyczny i ograniczającego powstawania rys skurczowych w stwardniałym betonie.
 • Do stosowania w mieszankach betonowych przeznaczonych do betonów natryskowych, jastrychach i zaprawach.
 • Do zbrojenia prefabrykatów betonowych, galanterii i małej architektury ogrodowej, segmentów obudowy tuneli, zbiorników na oleje, szamba, kręgi studni itp.

Dane techniczne

Klasyfikacjaklasa II
Materiałmatryca polimerowa o wysokiej gęstości i wytrzymałości
Długość39 mm
Średnica0,78 mm
Kształtwłókna pojedyncze (monofilament) o kształcie falistym
Wytrzymałość przy rozciąganiu800 N/mm³
Moduł sprężystości7,1 GPa
Wpływ na konsystencję
(urabialność) mieszanki betonowej
z dodatkiem 3,3 kg/m3 włókien
6 s
Wpływ na wytrzymałość betonu3,3 kg/m³ do osiągnięcia F=1,5 MPa przy CMOD = 0,5 mm
oraz F=1,0 MPa przy CMOD = 3,5 mm
Opakowanieworki 6 kg