Poznań: Warsztaty "Halowe budownictwo przemysłowe" dla projektantów, inżynierów

22 October 2015

Poznań: Warsztaty "Halowe budownictwo przemysłowe" dla projektantów, inżynierów

Zapraszamy na warsztaty "Halowe budownictwo przemysłowe, zagadnienia geotechniczne, konstrukcyjne i projektowo-wykonawcze", które odbędą się 8 grudnia 2015 roku w Poznaniu, ul. Głogowska 358A (Hotel Twardowski), w godz. 8-17.

apraszamy na warsztaty "Halowe budownictwo przemysłowe, zagadnienia geotechniczne, konstrukcyjne i projektowo-wykonawcze", które odbędą się 8 grudnia 2015 roku w Poznaniu, ul. Głogowska 358A (Hotel Twardowski), w godz. 8-17.

Jakich obiektów dotyczy szkolenie?

Hal logistycznych, magazynowych, handlowych oraz innych obiektów o przeznaczeniu komercyjnym i przemysłowym.

Program warsztatów

Prelekcje wygłoszone zostały przez specjalistów i ekspertów z poszczególnych branż budownictwa halowego z omówieniem przykładów z realizacji prac budowlanych.

  1. ZAGADNIENIA GEOTECHNICZNE W BUDOWNICTWIE HAL PRZEMYSŁOWYCH
  2. WZMACNIANIE GRUNTU I POSADOWIEŃ POŚREDNICH HALOWYCH OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
  3. SYSTEMY DYLATACJI KONSTRUKCYJNYCH
  4. POSADZKI PRZEMYSŁOWE (POSADZKI SPECJALNE)
  5. REGAŁY MAGAZYNOWE – WYMAGANIA I OBCIĄŻENIA POSADEK W OBIEKTACH MAGAZYNOWYCH
  6. PROBLEMY TECHNICZNE TRWAŁOŚCI I MONTAŻU ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH W WARUNKACH EKSPLOATACJI HAL PRZEMYSŁOWO-MAGAZYNOWYCH I ICH OTOCZENIA
  7. KONSTRUKCJA I PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WYTYCZNYCH DROGOWYCH ORAZ KLAS EKSPOZYCJI
  8. BRAMY, RAMPY i DOKI ROZŁADUNKOWE – KONSTRUKCJE I URZĄDZENIA
  9. REGENERACJA POSADZKI W TECHNOLOGII SZLIFOWANIA BETONU
  10. NOWOCZESNE WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI POSADZKI – IMPREGNATY NOWEJ GENERACJI


PROBLEMY PROJEKTOWO WYKONAWCZE W HALOWYM BUDOWNICTWIE PRZEMYSŁOWYM

Projektowaniem konstrukcji hal, często połączonym również z ich wykonaniem i montażem, zajmują się wyspecjalizowane firmy projektowo-wykonawcze. Jednakże w dalszym ciągu dużym problemem jest właściwe przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji od strony geotechnicznej i prac ziemnych, również na gruntach trudnych i słabonośnych, związane z odpowiednim rozpoznaniem i przygotowaniem tych gruntów, wykonaniem fundamentowania pod konstrukcje hal i pod intensywnie eksploatowane posadzki/ podłogi przemysłowe, a także dobór i wykonanie odpowiednich posadzek/ podłóg przemysłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dobór i montaż regałów magazynowych oraz intensywnie eksploatowanych urządzeń do rozładunku towarów. Ważnym zadaniem jest również proces kontroli budowy obiektów na każdym etapie ich wznoszenia oraz ścisła współpraca z doświadczonymi firmami.

SŁUCHACZE SZKOLENIA: Przedstawiciele inwestorów planujących nowe inwestycje/ remonty obiektów halowych, kierownicza kadra inżynierska i projektowa firm generalnego wykonawcy, wykonawcy robót i biur projektowych z obszaru przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych w halowym budownictwie przemysłowym, a w szczególności osoby związane z pracami projektowymi, nadzorami i realizacją budów. W szczególności zapraszamy projektantów i architektów, specjalistów planowania i przygotowania inwestycji, kierowników kontraktów, projektów i budów i inspektorów nadzoru budowlanego, a także inne osoby, które chcą pogłębić swoją wiedzę z ww. zakresu szkolenia.

CEL i ZAKRES SZKOLENIA: Przygotowanie kadry projektowej i inżynierskiej do prac projektowych i prowadzenia inwestycji z zakresu budownictwa halowego, a w szczególności prac ziemnych oraz na poziomie gruntu (posadzek przemysłowych i instalacji i urządzeń halowych). Przekazanie wytycznych projektowo-wykonawczych, konsultacje projektowe, kontakty kooperacyjne z prelegentami i specjalistycznymi firmami. Szkolenie ma się przyczynić do zmniejszenia usterkowości prac i do poprawy trwałości obiektów budowlanych.

WYKŁADOWCY: Zajęcia prowadzić będą osoby (eksperci, wykonawcy, doradcy techniczni) posiadający duże doświadczenie w pracach przygotowania, nadzorowania i realizacji inwestycji budowlanych w halowym budownictwie przemysłowym.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: Szkolenie odbędzie się w Poznaniu, dn. 08.12.2015 w godzinach 8:00-17:00, w Hotelu Twardowski, ul. Głogowska 358A.

UCZESTNICTWO: Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. Prosimy o rejestrację słuchaczy i rezerwację miejsc.
Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym do dnia 30.11.2015.

Zapisy, formularz (plik .doc)

KOSZT SZKOLENIA: Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 300 zł + 23% VAT:
Koszt uczestnictwa obejmuje uczestnictwo, materiały szkoleniowe (druk w kolorze) oraz poczęstunek (przerwy kawowe, lunch). Organizator nie zapewnia noclegu i nie pokrywa kosztów podróży.

Szczegółowe informacje u Organizatora. Serdecznie zapraszamy.

Organizator: CONSULT - Szkolenia Techniczne

e-mail: szkolenia@szkoleniaconsult.pl, tel. +48 22 350 67 50, kom. 506 299 914